Taggad: almedalen

Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

STATLIGT_KNARK_FINAL

 

Tonåringar missbrukar läkemedlet Subutex som staten pumpar ut på marknaden. Fler människor dör som en följd av substitutionsdrogerna Subutex och Metadon än av heroin. Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

Reportern Patrik Pelosio från webbteve-kanalen kontro.se1 gav sig ut och träffade missbrukare av Subutex, pratade med experter och langare för att se hur verkligheten ser ut 2015. Han mötte bland annat Terese – gravid i sjunde månaden – och Henrik. Båda injicerar Subutex i halsen.

Samtidigt planerade vi i KRIS och Unga KRIS vår kampanj ”Statligt knark är fortfarande knark” inför Almedalen. Vi bestämmer oss för att göra en längre version tillsammans med Kontro för kampanjen i Almedalen och tar med en intervju med Gunnar Bergström.
När filmen är färdig får vi veta att Henrik har dött.

Imorgon åker 90 stycken KRIS:are och Unga KRIS:are till Almedalen med detta budskap: Statligt knark är fortfarande knark! Vi på KRIS och Unga KRIS är oroliga, fler och fler av våra vänner dör.

År 2011 genomförde vi i KRIS och Unga KRIS kampanjen Statligt knark är också knark. Det gjorde vi för att statens missbruksutredning då sände ett budskap att enda vägen till drogfrihet var behandling med narkotikaklassade beroendeframkallande läkemedel.

Våra medlemmars erfarenhet av såväl missbruk som olika former av behandling var – och är – att så kallad substitutionsbehandling med buprenorfin eller metadon snarare stjälper än hjälper missbrukare.

Vi blev 2011 hårt kritiserade för att inte vara vetenskapliga. Vi har aldrig utgett oss för att vara forskare eller läkare men vi hävdar fortfarande att vi vet vad vi talar om eftersom våra föreningar runt om i Sverige består av människor som befunnit sig i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Till oss kommer inte de lätta fallen utan snarare de värsta fallen. De som myndigheterna har gett upp hoppet om. De som fått massor av insatser men som ändå fortsatt att missbruka.

Banderoll_Almedalen_2015_webb

Bakgrunden till att KRIS och Unga KRIS nu lanserar ”Statligt knark är fortfarande knark” är på grund av den oro och förtvivlan vi på KRIS känner inför förvandlingen från att tro på medicinfri behandling till att – enligt Socialstyrelsen idag – anse att medicinering med legala droger är den enda behandling för opiatberoende som bevisligen fungerar.

Vi på KRIS och Unga KRIS stämmer verkligen inte in i detta då vi vet att opiatberoende människor kan bli helt drog- och medicinfria med hjälp av andra metoder.

Våra slutsatser är:

  • Statligt knark minskar inte den narkotikarelaterade dödligheten. Idag ökar dödligheten lavinartat.
  • Statligt knark på fängelser och vid frigivning skapar brott och missbruk. Människor som varit drogfria under flera år försöker staten tvinga in i medicinering inför frigivning.
  • Statligt knark läcker fortfarande till missbruksmarknaden. När läkemedlen från programmen läcker ut på gatan så används de som knark och blandas med andra mediciner och droger.
  • Det finns ingen avgiftning eller behandling för att sluta med det statliga knarket. Det är otroligt svårt att få en nedtrappning och avgiftning från läkemedelsbehandling.
  • De enda som tjänar på statligt knark är läkemedelsindustrin. Om du blir klient och inskriven i programmet så är och kommer du att vara en potentiell kund för resten av ditt liv vilket innebär en livslång inkomst för läkemedelsindustrin.

Statligt knark är fortfarande knark! 

Vi ses i Soberian fredag den 3 juli 2015 klockan 13:00-15:00.

Följ vår kampanj via taggen: #StatligtKnark

1 Kontro är en webbteve-kanal och ett produktionsbolag startad av författarna Börge Hellström, Theodor Lundgren, Patrik Pelosio, journalisten Cyril Hellman och regissören Daniel Fridell. De gör reportage och film om svåra ämnen som droger, kriminalitet och mänskliga rättigheter. www.kontro.se

Unga KRIS i Almedalen 2014

Förra året besökte vi Almedalen med budskapet:
Barnperspektiv i häktet. Ja tack!

I år kör vi något kortare punchline,
men kanske effektivare och hetare än någonsin.

Stoppa_Lexbase

#VIVET


INFORMATION:

Missbruksvård: Vilka är de lyckligt lottade?
Söndag 29/6 Kl 14:00 – 15:00. Cramérgatan, H327, RNS-tältet, nära biblioteket

Power – Vi bygger en Streetwise Academy för ungdomar i utanförskap
Tisdag 1/7 Kl 15:00 – 16:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd

Från gärningsman till brottsplats
Lördag 5/7 Kl 09:00 – 09:30. Kilgränd 1, Soberian, Hörnet Donners plats/Kilgränd

Hur förebygger man i förorten?
Lördag 5/7 Kl 10:00 – 10:45. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd

Ungdomar i nöd: hur kan socialtjänsten agera snabbt?
Lördag 5/7 Kl 11:00-12:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd

DETALJERAD INFORMATION:

Missbruksvård: Vilka är de lyckligt lottade?
Söndag 29/6 Kl 14:00 – 15:00. Cramérgatan, H327, RNS-tältet, nära biblioteket
Vilka är de lyckligt lottade? De som överlevt ett missbruk? De som lärt sig leva med sin beroendesjukdom? De som aldrig drabbats? De som fick ett bra vårdprogram beviljat av socialtjänsten eller sin arbetsgivare?
Den nya boken De lyckligt lottade uppmärksammar att Minnesotamodellen, som introducerades i Sverige för 30 år sedan, har bidragit till att många människor rest sig ur misär, övervunnit besatthet och funnit tacksamhet över att de är de lyckligt lottade. Vi frågor oss därför varför så få kommuner väljer att skicka missbrukare på Minnesotabehandling? Är företag bättre på att välja fungerande behandlingsmetoder än kommuner? Är det kortsiktigt ekonomiskt tänkande, symptomlindring med läkemedel eller naivitet som styr missbruksvården? Vi i SCAA och Unga KRIS vet att det går att bryta med missbruk och beroenden. Vi vägrar ansluta oss till uppgivenhetens linje. Därför är boken nu skriven och därför sprider vi nu kunskap och hopp.

Medverkande:
Bjarne Selin, författare, SCAA.
Anders Eriksson, Unga KRIS förbundsordförande, Sofia Modigh, eldsjäl.

Power – Vi bygger en Streetwise Academy för ungdomar i utanförskap
Tisdag 1/7 Kl 15:00 – 16:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Hur får vi ungdomar i socialt utanförskap in på arbetsmarknaden? Vad finns det för hinder och svårigheter för denna målgrupp? Hur kan myndigheter säkerställa den informella kunskapen som ungdomen har? Vad är- och hur får man en Streetwise Academy? Vi möter i vårt arbete ungdomar i socialt utanförskap. I vårt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden arbetar vi i samarbete med Nordiskt Valideringsforum för att få denna målgrupp in i arbetslivet. Hör en ungdom från målgruppen berättar om egna erfarenheter om svårigheter med att nå arbetsmarknaden pga avsaknad av studier och arbetslivserfarenhet, utdrag från belastningsregistret mm) och vad säger Ove Svensson, Fil.Dr i sociologi, om OCN och hur det fungerar i praktiken? Kom och diskutera hur myndigheter kan säkerställa den informella kunskapen som ungdomen fått utanför den traditionella skolan.

Medverkande:
Kristoffer Johansson, nationell projektledare för Unga KRIS Power.
Ove Svensson, Fil.Dr i sociologi, Halmstad Högskola.
Ungdom från Unga KRIS

Från gärningsman till brottsplats
Lördag 5/7 Kl 09:00 – 09:30. Kilgränd 1, Soberian, Hörnet Donners plats/Kilgränd
Föreningen Väsby Mot Våld har i samarbete med Unga KRIS gjort en kartläggning av gatuvåldet i Upplands Väsby. Vi har valt att titta på platser som uppmuntrar till våld. På vårt seminarium presenterar vi vårt gemensamma arbete och diskuterar våra tankar och visioner om ett våldsfritt samhälle. Väsby Mot Våld och Unga KRIS menar att det finns två sätt att arbeta med problemet, antingen genom att förändra den våldsbenägna individen eller genom att förändra de våldsdrabbade miljöerna. Forskning visar att den bästa effekten uppnås genom att förändra miljöer som uppmuntrar till våld. Kartläggningen och förändringsförslagen ger vi som en gåva till Upplands Väsbys kommun. Det är våra föreningars sätt att bidra till ett mer våldsfritt Upplands Väsby.

Medverkar: Anders Eriksson, Unga KRIS förbundsordförande
Frida Sundén, Väsby Mot Våld.
Alice Wallin, Väsby Mot Våld.
Erika Kankkunen, Väsby Mot Våld.
Fredrik Staffas, Väsby Mot Våld.
Jan Landström, Svenska Brottsförebyggarna.

Hur förebygger man i förorten?
Lördag 5/7 Kl 10:00 – 10:45. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Varför lyckas inte polis, socialtjänsten och skola skapa positiva förebilder i förorten? Varför lyckas inte myndigheterna stoppa våldet och kriminaliteten? På seminariet presenterar Unga KRIS och Ortens Favoriter svar på frågorna.Tensta vs Rosengård! Vad händer när ungdomar från olika förorter möts? Vad är det myndigheterna missar i förortskulturen? Kan idéella föreningar vara ett verktyg?

Medverkar: Anders Eriksson, Unga KRIS 08.
Johan Doverland, Unga KRIS 08.
Ishak Erdal, Ortens Favoriter.
Aziz Sertcanli, Ortens Favoriter.

Ungdomar i nöd: hur kan socialtjänsten agera snabbt?
Lördag 5/7 Kl 11:00 – 12:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Unga KRIS följer ofta med ungdomar till socialtjänsten för att de behöver hjälp akut. Vi upplever att de bemöts på fel sätt och utsätts för långa utredningar och handläggningstider. Det kan betyda skillnaden på liv och död. Vi vill diskutera hur socialtjänsten kan utvecklas. Vi har synpunkter och idéer. På seminariet delar vi med oss av våra egna erfarenheter från vårt sociala arbete med ungdomar.

Medverkar: Behnam M-Heidari, Unga KRIS förbundsstyrelsen.
Johan Doverland, Förbundsstyrelsen, Unga KRIS.
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande, SKL.
Maria Fälth, Ordförande i social- och äldrenämnden i Upplands Väsby kommun.