Projekt

valjaratt

Välja Rätt

”Att hjälpa ungdomar att Välja Rätt i tid”

Ett skolprojekt där tanken är att ungdomarna själva får diskutera kring sina värderingar och ta del av föreläsarnas livshistoria.

ukpower

Unga KRIS Power

Unga KRIS Power är ett samarbete mellan Unga KRIS föreningar i Halmstad, Norrköping och Helsingborg och Arbetsförmedlingen.

Unga KRIS Power riktar sig till ungdomar/vuxna upp till 26 år som letar efter sysselsättning (praktik, arbete eller studier) och vill förändra sitt liv.

För mer info besök hemsidan http://ukpower.se