Om oss

Unga KRIS

En organisation och en mötesplats för alla ungdomar mellan 13-25 år, dit du är välkommen även om du inte haft problem med droger eller brottslighet, vår grundidé är att hjälpa ungdomar på glid.

Vårt framgångskoncept är att ungdomar själva får bygga upp, skapa, driva och organisera ungdomsverksamhet med stöd av vuxna.

Unga KRIS arbetar preventivt med motivation och eftervård för att minimera risker till återfall för de ungdomar som återvänder efter vistelse på SiS (Statens Institutions Styrelser). Vi har en strävan att få ungdomar att inte pröva den där första drogen. Detta görs bland annat genom påverkan genom medvetenhet, om vad droger och kriminalitet kan få för konsekvenser för dem själva.

Unga KRIS anordnar lokala aktiviteter som är öppna för ungdomar mellan 13 och 25 år.

unga_krisEtt av målen är att nå ett rikstäckande samarbete med SiS – institutioner.

Samtliga KRIS föreningar med Unga KRIS verksamhet har egna lokala råd. Råden består av fem till tio ungdomar mellan 13 och 25 år. Rådet bestämmer själva vilka som kan antas till gruppen utifrån de riktlinjer som finns.

På alla föreningar som startat Unga KRIS finns idag en lokal projektledare samt ytterligare en ansvarig medarbetare för påverkansprogram och ett antal unga kontaktpersoner.

Är det något du saknar eller vill veta mer om – kontakta er lokalförening.