Media

Här hittar ni bilder, filmer, dokument och annan information om oss.

Nyheter

Arvsfondens Guldkorn 2012

Bilder

Från Almedalen 2014. Foto: Joakim Berndes

Filmer

Unga KRIS Bambuser stream 

PDF-filer

Ung Kriminell eller bara annorlunda bakgrund? 2010

Utvärderingsrapporten Värdet av Unga kris – en samhällsekonomisk utvärdering

Gullbranna 2009

Unga KRIS rapport 2007

Tidig Insats

Välja Rätt

One comment