Unga KRIS i Almedalen 2014

Förra året besökte vi Almedalen med budskapet:
Barnperspektiv i häktet. Ja tack!

I år kör vi något kortare punchline,
men kanske effektivare och hetare än någonsin.

Stoppa_Lexbase

#VIVET


INFORMATION:

Missbruksvård: Vilka är de lyckligt lottade?
Söndag 29/6 Kl 14:00 – 15:00. Cramérgatan, H327, RNS-tältet, nära biblioteket

Power – Vi bygger en Streetwise Academy för ungdomar i utanförskap
Tisdag 1/7 Kl 15:00 – 16:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd

Från gärningsman till brottsplats
Lördag 5/7 Kl 09:00 – 09:30. Kilgränd 1, Soberian, Hörnet Donners plats/Kilgränd

Hur förebygger man i förorten?
Lördag 5/7 Kl 10:00 – 10:45. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd

Ungdomar i nöd: hur kan socialtjänsten agera snabbt?
Lördag 5/7 Kl 11:00-12:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd

DETALJERAD INFORMATION:

Missbruksvård: Vilka är de lyckligt lottade?
Söndag 29/6 Kl 14:00 – 15:00. Cramérgatan, H327, RNS-tältet, nära biblioteket
Vilka är de lyckligt lottade? De som överlevt ett missbruk? De som lärt sig leva med sin beroendesjukdom? De som aldrig drabbats? De som fick ett bra vårdprogram beviljat av socialtjänsten eller sin arbetsgivare?
Den nya boken De lyckligt lottade uppmärksammar att Minnesotamodellen, som introducerades i Sverige för 30 år sedan, har bidragit till att många människor rest sig ur misär, övervunnit besatthet och funnit tacksamhet över att de är de lyckligt lottade. Vi frågor oss därför varför så få kommuner väljer att skicka missbrukare på Minnesotabehandling? Är företag bättre på att välja fungerande behandlingsmetoder än kommuner? Är det kortsiktigt ekonomiskt tänkande, symptomlindring med läkemedel eller naivitet som styr missbruksvården? Vi i SCAA och Unga KRIS vet att det går att bryta med missbruk och beroenden. Vi vägrar ansluta oss till uppgivenhetens linje. Därför är boken nu skriven och därför sprider vi nu kunskap och hopp.

Medverkande:
Bjarne Selin, författare, SCAA.
Anders Eriksson, Unga KRIS förbundsordförande, Sofia Modigh, eldsjäl.

Power – Vi bygger en Streetwise Academy för ungdomar i utanförskap
Tisdag 1/7 Kl 15:00 – 16:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Hur får vi ungdomar i socialt utanförskap in på arbetsmarknaden? Vad finns det för hinder och svårigheter för denna målgrupp? Hur kan myndigheter säkerställa den informella kunskapen som ungdomen har? Vad är- och hur får man en Streetwise Academy? Vi möter i vårt arbete ungdomar i socialt utanförskap. I vårt projekt som finansieras av Allmänna Arvsfonden arbetar vi i samarbete med Nordiskt Valideringsforum för att få denna målgrupp in i arbetslivet. Hör en ungdom från målgruppen berättar om egna erfarenheter om svårigheter med att nå arbetsmarknaden pga avsaknad av studier och arbetslivserfarenhet, utdrag från belastningsregistret mm) och vad säger Ove Svensson, Fil.Dr i sociologi, om OCN och hur det fungerar i praktiken? Kom och diskutera hur myndigheter kan säkerställa den informella kunskapen som ungdomen fått utanför den traditionella skolan.

Medverkande:
Kristoffer Johansson, nationell projektledare för Unga KRIS Power.
Ove Svensson, Fil.Dr i sociologi, Halmstad Högskola.
Ungdom från Unga KRIS

Från gärningsman till brottsplats
Lördag 5/7 Kl 09:00 – 09:30. Kilgränd 1, Soberian, Hörnet Donners plats/Kilgränd
Föreningen Väsby Mot Våld har i samarbete med Unga KRIS gjort en kartläggning av gatuvåldet i Upplands Väsby. Vi har valt att titta på platser som uppmuntrar till våld. På vårt seminarium presenterar vi vårt gemensamma arbete och diskuterar våra tankar och visioner om ett våldsfritt samhälle. Väsby Mot Våld och Unga KRIS menar att det finns två sätt att arbeta med problemet, antingen genom att förändra den våldsbenägna individen eller genom att förändra de våldsdrabbade miljöerna. Forskning visar att den bästa effekten uppnås genom att förändra miljöer som uppmuntrar till våld. Kartläggningen och förändringsförslagen ger vi som en gåva till Upplands Väsbys kommun. Det är våra föreningars sätt att bidra till ett mer våldsfritt Upplands Väsby.

Medverkar: Anders Eriksson, Unga KRIS förbundsordförande
Frida Sundén, Väsby Mot Våld.
Alice Wallin, Väsby Mot Våld.
Erika Kankkunen, Väsby Mot Våld.
Fredrik Staffas, Väsby Mot Våld.
Jan Landström, Svenska Brottsförebyggarna.

Hur förebygger man i förorten?
Lördag 5/7 Kl 10:00 – 10:45. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Varför lyckas inte polis, socialtjänsten och skola skapa positiva förebilder i förorten? Varför lyckas inte myndigheterna stoppa våldet och kriminaliteten? På seminariet presenterar Unga KRIS och Ortens Favoriter svar på frågorna.Tensta vs Rosengård! Vad händer när ungdomar från olika förorter möts? Vad är det myndigheterna missar i förortskulturen? Kan idéella föreningar vara ett verktyg?

Medverkar: Anders Eriksson, Unga KRIS 08.
Johan Doverland, Unga KRIS 08.
Ishak Erdal, Ortens Favoriter.
Aziz Sertcanli, Ortens Favoriter.

Ungdomar i nöd: hur kan socialtjänsten agera snabbt?
Lördag 5/7 Kl 11:00 – 12:00. Kilgränd 1, Soberian, hörnet Donners plats/Kilgränd
Unga KRIS följer ofta med ungdomar till socialtjänsten för att de behöver hjälp akut. Vi upplever att de bemöts på fel sätt och utsätts för långa utredningar och handläggningstider. Det kan betyda skillnaden på liv och död. Vi vill diskutera hur socialtjänsten kan utvecklas. Vi har synpunkter och idéer. På seminariet delar vi med oss av våra egna erfarenheter från vårt sociala arbete med ungdomar.

Medverkar: Behnam M-Heidari, Unga KRIS förbundsstyrelsen.
Johan Doverland, Förbundsstyrelsen, Unga KRIS.
Carola Gunnarsson, 3:e vice ordförande, SKL.
Maria Fälth, Ordförande i social- och äldrenämnden i Upplands Väsby kommun.

 

One comment

  1. Pingback: Bok: ”De lyckligt lottade” av Bjarne Selin & Jan Henrik Swahn | Narkotikapolitisk debatt