”Ersätt inte illegalt knark med statligt knark”

 Folkhälsominister Gabriel Wikström skrev i tisdags en debattartikel på Aftonbladet (http://www.aftonbladet.se/debatt/article21695940.ab) om den svenska narkotikapolitiken.

Gabriel skriver att den drogrelaterade dödligheten är stor och att det skett en ökning med 30% på bara ett år. 2013 registrerades 589 drogrelaterade dödsfall och 2014 registrerades 765 drogrelaterade dödsfall.

Han skriver också att ”Vi måste våga se de utmaningar som finns.” ändå lyfter han främst frågan om ”nätdroger” som står för en väldigt liten del av dödligheten och väljer att inte alls lyfta frågan om hur många som dör på grund av metadon och buprenorfin som används i underhållningsbehandling för heroinmissbrukare.

I början av 2000-talet hade Sverige cirka 300 narkotikarelaterade dödsfall per år, något minskande från millennieskiftet fram till brytpunkten 2006. Socialstyrelsen lättade upp reglerna för underhållsbehandlingen med metadon och buprenorfin under 2005 och året efter började den narkotikarelaterade dödligheten att öka.

Samtidigt ser vi hur den totala narkotikadödligheten ökar lavinartat, sedan 2006 har det ökat från cirka 300 till 700 dödsfall per år trots en relativt stabil nivå åren innan. Huvudproblemet är opioider så som heroin, morfin, metadon, buprenorfin och fentanyl. 2014 dödade heroin och morfin 199 personer medan metadon och buprenorfin, de läkemedel som används för så kallad underhållsbehandling, ledde till 299 dödsfall, det vill säga 100 fler dödsfall än de droger de används för att behandla mot.

Sedan dess har fler underlättande åtgärder genomförts, till exempel börjar sidomissbruk samtidigt som underhållsbehandlingen accepteras i ett flertal kommuner under 2007 och 2008. Ett annat exempel är att det tidigare kravet på att Socialstyrelsen ska underrättas om någon får metadon eller buprenorfin togs bort under 2013.

Utöver detta finns det många exempel på läckage i systemet och man vet att det finns en omfattande handel med Buprenorfin och Metadon på den svarta marknaden.

I gruppen unga vuxna (25-29år) har det nästan skett en tredubbling av dödsfallen från 2006 till 2014. I gruppen unga vuxna står metadon och buprenorfin för fler dödsfall än heroin och morfin. Det vill säga de läkemedel som används i behandlingen av heroinberoenden dödar fler unga än heroin och morfin gör. Detta beror troligen på den ökade tillgängligheten både i underhållsbehandling och på den svarta marknaden, något som Gabriel Wikström missat i sin analys.

Trots detta tydliga samband mellan lösare reglering av underhållsbehandling med Subutex och Metadon och de ökade drogrelaterade dödsfallen så föreslår nu Socialstyrelsen att det ska bli ännu lättare att få skriva ut dessa beroendeframkallande preparat. Till exempel föreslår Socialstyrelsen nu att kravet på minst ett års dokumenterat missbruk ska tas bort vid årsskiftet. Dessutom ska nya patientgrupper omfattas av behandlingarna.

Vi i UNF & Unga KRIS vill se en svensk narkotikapolitik som vänder denna destruktiva utvecklig. Vi vill att det fortsatt ska gå att få underhållsbehandling för ett heroinmissbruk, men kontrollen av utskrivningen och behandlingsprogrammen måste stramas upp ordentligt och ett liv fritt från droger och dess fysiska, psykiska och sociala konsekvenser måste vara målet. Därför måste stora satsningar ske inom den beroendebehandling som hjälper personer till drogfrihet. Att ersätta illegalt knark med statligt knark kan aldrig vara målet.

Från 2005 har restriktionerna bara minskat och dödligheten ökat, vi vill att restriktionerna ska återinföras.

Att Folkhälsoministern skriver en debattartikel om narkotikapolitiken och de drogrelaterade dödsfallen utan att nämna de som dör på grund av det vi väljer att kalla för statligt knark är oacceptabelt. Gabriel Wikström borde följa sitt eget råd ”Vi måste våga se de utmaningar som finns.”

 

Anders Eriksson

Ordförande Unga KRIS

Eric Tegnander

Ordförande Ungdomens Nykterhetsförbund

STATLIGT_KNARK_FINAL

Bli medlem hos oss och tävla om presentkort på stadium värt 500 kr

Vill du vinna ett presentkort på Stadium?
Och samtidigt vara med att stötta ungdomar i utanförskap?
Är du en ungdom som inte har fyllt 26 än?

Unga KRIS är en ideell organisation som räcker ut en hand till ungdomar på glid och stöttar deras närstående i processen. Genom våra olika instanser arbetar vi med kriminalitet, missbruk, självkänsla m.m. och vi erbjuder även boendestöd i vissa kommuner. Just nu finns vi i över 12 orter runt omkring i Sverige och vi vill växa mer, men vi behöver din hjälp.

Genom att KOSTNADSFRITT bli medlem hos oss så stöttar Du oss i vår kamp mot utanförskap. Just nu lottar vi ut 20 st presentkort på Stadium á 500 kr som du har chans att vinna genom att följa instruktionerna nedan.

För att bli medlem och vara med i tävlingen, klicka på länken och följ instruktionerna. http://www.ungakris.se/bli-medlem/

Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

STATLIGT_KNARK_FINAL

 

Tonåringar missbrukar läkemedlet Subutex som staten pumpar ut på marknaden. Fler människor dör som en följd av substitutionsdrogerna Subutex och Metadon än av heroin. Nu börjar vår kampanj: Statligt knark är fortfarande knark!

Reportern Patrik Pelosio från webbteve-kanalen kontro.se1 gav sig ut och träffade missbrukare av Subutex, pratade med experter och langare för att se hur verkligheten ser ut 2015. Han mötte bland annat Terese – gravid i sjunde månaden – och Henrik. Båda injicerar Subutex i halsen.

Samtidigt planerade vi i KRIS och Unga KRIS vår kampanj ”Statligt knark är fortfarande knark” inför Almedalen. Vi bestämmer oss för att göra en längre version tillsammans med Kontro för kampanjen i Almedalen och tar med en intervju med Gunnar Bergström.
När filmen är färdig får vi veta att Henrik har dött.

Imorgon åker 90 stycken KRIS:are och Unga KRIS:are till Almedalen med detta budskap: Statligt knark är fortfarande knark! Vi på KRIS och Unga KRIS är oroliga, fler och fler av våra vänner dör.

År 2011 genomförde vi i KRIS och Unga KRIS kampanjen Statligt knark är också knark. Det gjorde vi för att statens missbruksutredning då sände ett budskap att enda vägen till drogfrihet var behandling med narkotikaklassade beroendeframkallande läkemedel.

Våra medlemmars erfarenhet av såväl missbruk som olika former av behandling var – och är – att så kallad substitutionsbehandling med buprenorfin eller metadon snarare stjälper än hjälper missbrukare.

Vi blev 2011 hårt kritiserade för att inte vara vetenskapliga. Vi har aldrig utgett oss för att vara forskare eller läkare men vi hävdar fortfarande att vi vet vad vi talar om eftersom våra föreningar runt om i Sverige består av människor som befunnit sig i missbruk, kriminalitet och utanförskap.

Till oss kommer inte de lätta fallen utan snarare de värsta fallen. De som myndigheterna har gett upp hoppet om. De som fått massor av insatser men som ändå fortsatt att missbruka.

Banderoll_Almedalen_2015_webb

Bakgrunden till att KRIS och Unga KRIS nu lanserar ”Statligt knark är fortfarande knark” är på grund av den oro och förtvivlan vi på KRIS känner inför förvandlingen från att tro på medicinfri behandling till att – enligt Socialstyrelsen idag – anse att medicinering med legala droger är den enda behandling för opiatberoende som bevisligen fungerar.

Vi på KRIS och Unga KRIS stämmer verkligen inte in i detta då vi vet att opiatberoende människor kan bli helt drog- och medicinfria med hjälp av andra metoder.

Våra slutsatser är:

  • Statligt knark minskar inte den narkotikarelaterade dödligheten. Idag ökar dödligheten lavinartat.
  • Statligt knark på fängelser och vid frigivning skapar brott och missbruk. Människor som varit drogfria under flera år försöker staten tvinga in i medicinering inför frigivning.
  • Statligt knark läcker fortfarande till missbruksmarknaden. När läkemedlen från programmen läcker ut på gatan så används de som knark och blandas med andra mediciner och droger.
  • Det finns ingen avgiftning eller behandling för att sluta med det statliga knarket. Det är otroligt svårt att få en nedtrappning och avgiftning från läkemedelsbehandling.
  • De enda som tjänar på statligt knark är läkemedelsindustrin. Om du blir klient och inskriven i programmet så är och kommer du att vara en potentiell kund för resten av ditt liv vilket innebär en livslång inkomst för läkemedelsindustrin.

Statligt knark är fortfarande knark! 

Vi ses i Soberian fredag den 3 juli 2015 klockan 13:00-15:00.

Följ vår kampanj via taggen: #StatligtKnark

1 Kontro är en webbteve-kanal och ett produktionsbolag startad av författarna Börge Hellström, Theodor Lundgren, Patrik Pelosio, journalisten Cyril Hellman och regissören Daniel Fridell. De gör reportage och film om svåra ämnen som droger, kriminalitet och mänskliga rättigheter. www.kontro.se

Förbundsstämma 2015

Unga KRIS har årsmöte i Stockholm – möt unga eldsjälar för ett drogfritt liv
På lördag samlas femtio delegater från ett tiotal lokalföreningar till årsmöte i Unga KRIS. Unga KRIS arbetar för att minska missbruk och kriminalitet bland ungdomar. Arbetet bedrivs genom information, rådgivning och opinionsbildning till ungdomar mellan 13 och 25 år.

– Vi är stolta över att kunna samla så många aktiva från olika delar av landet. Tillsammans arbetar vi för ett drogfritt samhälle och för våra medlemmars utveckling till ansvarsfulla samhällsmedborgare, deras drogfrihet, sociala upprättelse, personliga utveckling och delaktighet i föreningslivet, säger Anders Eriksson förbundsordförande i Unga KRIS.

Unga KRIS är en del av den svenska ungdomsrörelsen. En ny rapport från LSU – Sveriges ungdomsorganisationer visar att en genomsnittlig ungdomsorganisation på tio år har fått sitt statsbidrag kapat med över 20 procent
– Med ett rimligt stöd skulle ungdomsrörelsen i än högre grad kunna berika unga människor, skapa kunskap och öka den demokratiska medvetenheten.

För oss i Unga KRIS skulle ett ökat stöd innebära en bredare och mer omfattande verksamhet. Vi skulle kunna hjälpa många fler unga som är på glid, säger Anders Eriksson.
Unga KRIS vill därför passa på att uppmärksamma kampanjen ‪#‎dubblastödet‬ och ställa sig bakom kravet på att regeringen i höstens budget måste visa att ungdomsrörelsen är en kraft som prioriteras. Läs gärna mer på www.dubblastödet.se

Press välkomnas till årsmötet. Kontakta Unga KRIS för anmälan.

Tid: Lördag 30 maj, 13.00 (sluttid ca 17.00)
Plats: Unga KRIS kansli, Partihandlarvägen, 120 44 Årsta
Kontakt angående årsmötet eller Unga KRIS verksamhet:
Anders Eriksson
Förbundsordförande, Unga KRIS
Tel: 0721-80 30 89
Mail: anders.eriksson@ungakris.se

Kontakt angående LSU:s rapport ”Ungdomsrörelsen i siffror” eller kampanjen #dubblastödet:
Alexandra Brundin Urisman
Pressansvarig, LSU – Sveriges ungdomsorganisationer
Tel: 0767-97 35 27
Mail: alexandra.brundin.urisman@lsu.se